Disclaimer:

 

Hoewel ik bij het samenstellen van deze informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, kan ik voor direct of indirect geleden schade die het gevolg zou kunnen zijn van het toepassen van deze informatie en/of het wel of niet aanbieden van bepaalde informatie, geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie die ik verstrek kan op geen enkele wijze beschouwd worden als medisch advies. Voor medisch advies verwijs ik u naar een arts. Raadpleeg bij aanhoudende en/of ernstige klachten altijd uw huisarts.

 

De gewichtsconsulent begeleidt cliënten (met gewichtsproblemen en/of voedingsvraagstukken) volgens de richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad naar een gezond eet- en leefpatroon. Cliënten die om medische redenen voeding nodig hebben die aan specifieke eisen moet voldoen, worden niet door de gewichtsconsulent begeleid. Neem bij twijfel contact met mij op. In sommige gevallen dient een vorm van begeleiding in ieder geval met uw specialist of huisarts te worden besproken (door uzelf of door mij).